Η Your Native Teacher είναι αφοσιωμένη στη διατήρηση του απορρήτου των χρηστών στην ιστοσελίδα μας. Αυτό το έγγραφο εξηγεί όλα τα δικαιώματα του χρήστη σας και τον τρόπο με τον οποίο η Your Native Teacher διαχειρίζεται το απόρρητό σας. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας μετά την ανάγνωση αυτού του κειμένου σημαίνει ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Εάν διαφωνείτε με την πολιτική μας, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες και να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Το Your Native Teacher έχει το νόμιμο δικαίωμα, και μπορεί μερικές φορές να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, να προσθέσει πρόσθετους όρους, να διαγράψει όρους ή να τροποποιήσει οποιονδήποτε όρο αυτής της πολιτικής απορρήτου ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αναφέρουμε την τελευταία ενημερωμένη ημερομηνία αυτών των όρων στο επάνω κέντρο αυτής της σελίδας. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου Your Native Teacher μετά από οποιαδήποτε αλλαγή θα θεωρείται ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη πολιτική απορρήτου.

Συλλέγουμε πληροφορίες χρηστών με τρεις βασικούς τρόπους:

Προσωπικά παρεχόμενες πληροφορίες: Όταν αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας για να ζητήσετε τις υπηρεσίες μας, θα σας ζητήσουμε να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες. Έχετε την επιλογή να αρνηθείτε, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να ζητήσουμε το νόμιμο όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας και ημερομηνία γέννησης στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας.

Αυτόματα παρεχόμενες πληροφορίες: Όλοι οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας θα έχουν συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών τους που θα μας παρέχονται αυτόματα από τις συσκευές πρόσβασής τους. Οι διακομιστές ιστού μας αναγνωρίζουν συστηματικά τη διεύθυνση IP κάθε χρήστη/επισκέπτη ή το όνομα τομέα και ενδέχεται να συλλέγουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού σας συστήματος, δεδομένα ροής κλικ, σελίδες παραπομπής και εξόδου ή/και σφραγίδα ώρας και ημερομηνίας. Αυτού του είδους οι πληροφορίες δεν είναι προσωπικές και δεν προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, αλλά μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας στις δικές σας ανάγκες.

Πληροφορίες πληρωμής/τράπεζας: Για να βοηθήσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε σχετικές πληροφορίες πληρωμής/τραπεζικών στοιχείων.

Αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας:

  1. Για να εκπληρώσουμε τα συμβατικά μας καθήκοντα απέναντί σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε,
  2. για να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας,
  3. κατά τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε αιτήματος για συμβουλές ή πληροφορίες,
  4. να διαχειριζόμαστε την επιχείρησή μας- και
  5. για να βοηθήσουμε στην αξιολόγηση και την εκτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχονται.

Το Your Native Teacher δεν πωλεί ποτέ πληροφορίες χρηστών σε τρίτους. Ωστόσο, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Προμηθευτές εντός της ΕΕ/ESS ή εκτός της ΕΕ/ESS που χειρίζονται υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες πληρωμών και πιστωτικές πληροφορίες για λογαριασμό του Your Native Teacher.

Οποιοσδήποτε παραλήπτης στον οποίο μας ζητάτε να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες.

Άλλοι αποδέκτες όπως απαιτείται από το νόμο, άλλα συντάγματα ή αποφάσεις της αρχής.

Αποδέκτες που χειρίζονται ιδιωτικά δεδομένα για λογαριασμό του Your Native Teacher. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν συμβόλαιο μαζί μας και θα διασφαλίζουν πάντα ότι οι πληροφορίες σας χειρίζονται σωστά και με ασφάλεια.

Όταν μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με έναν παραλήπτη που είναι ένα ανεξάρτητο, προσωπικά υπεύθυνο πρόσωπο, όπως μια τράπεζα ή μια κυβερνητική αρχή, θα ισχύουν η διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών και η πολιτική απορρήτου του παραλήπτη.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι ανήλικοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Σε μια τέτοια περίπτωση, εμείς θα συλλέγουμε για τους ανηλίκους αυτούς μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Δεν θα ζητάμε πλέον πληροφορίες που δεν εμπίπτουν σε αυτά που χρειαζόμαστε για να τους προσφέρουμε τις υπηρεσίες του Your Native Teacher.
Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών σε συμφωνία με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τις καθιερωμένες οδηγίες για την ασφάλεια των πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε συγκεκριμένες ρουτίνες και κανόνες για την προστασία των δεδομένων και διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που χρειάζονται για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Σημειώστε ότι η πολιτική μας είναι να διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εμπορικά εύλογες περιόδους ή σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως το πλήρες ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας και θα τα διαγράψουμε εντός τριών μηνών αφότου μας ενημερώσετε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε πλέον τις υπηρεσίες μας.

Το Your Native Teacher είναι ένας ιστότοπος συμβατός με το GDPR.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να μας δώσετε εντολή να μην επεξεργαζόμαστε ή να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για σκοπούς μάρκετινγκ. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την άδειά σας, όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην έγκρισή σας, με την επιφύλαξη συμβατικών ή νομικών περιορισμών.

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε και να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν πιστεύετε ότι είναι ανακριβή ή έχουν αφαιρεθεί υπό ορισμένες συνθήκες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να διαφωνήσετε και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Your Native Teacher.

Έχετε το δικαίωμα να δώσετε εντολή στο Your Native Teacher να διαβιβάσει τις πληροφορίες που έχουμε λάβει σε εσάς ή σε άλλους οργανισμούς υπό ορισμένες συνθήκες.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Your Native Teacher αντίγραφα των προσωπικών σας πληροφοριών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να δώσετε εντολή στο Your Native Teacher να διαγράψει τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να δώσετε εντολή στο Your Native Teacher να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Από κάθε άποψη, αυτή η νομική συμφωνία θα ερμηνεύεται και στη συνέχεια θα διέπεται από τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.